Friday, May 29, 2020
Home Filipina Horoscope

Filipina Horoscope

Ang Filipina Horoscope, Abril 20, 2020

0
(ARIES) THE DREAMER  (Marso 21-Abril 19) Ikaw ay maaaring magkakaroon ng agam-agam o malalim na kaisipan kung saan tutung...

Ang Filipina Horoscope, Abril 19, 2020

0
(ARIES) THE DREAMER  (Marso 21-Abril 19)  Sa mga susunod na linggo, Mas iinisipin mo ang iyong kalusugan. Atsaka, tataas...

Ang Filipina Horoscope, Abril 18, 2020

0
(ARIES) THE DREAMER (Marso 21 – Abril 19) Ang mga kilalang-kilalang detalye tungkol sa iyo ay maaring maging public...

Ang Filipina Horoscope, Abril 17, 2020

0
(ARIES) THE DREAMER  (Marso 21-Abril 19) Ngayon ay magandang araw,gayunman,ang kaibigang babae o kasapi ng grupo ay maaaring magbato...

Ang Filipina Horoscope, Abril 16, 2020

0
(ARIES) THE DREAMER  (Marso 21-Abril 19) Hindi maging ganun kadali ang iyong araw ngayon ikaw ay magiging abala sa...

Ang Filipina Horoscope, Abril 15, 2020

0
(ARIES) THE DREAMER  (Marso 21 - Abril 19) Sa ilang mga kadahilanan ikaw magiging kilalang kilala sa publiko sa...

Ang Filipina Horoscope, Abril 14, 2020

0
(ARIES) THE DREAMER  (March 21-April 19) Babala may moon alert ngayo! Ibig sabihin maging maingat sa paggasatos sa pagkain...

Ang Filipina Horoscope, Abril 13, 2020

0
(ARIES) THE DREAMER  (March 21-April 19) Ito ang iyong proactive. Tumingin sa paligid at tingnan ang iyong maaaring gawin...

Ang Filipina Horoscope, Abril 12, 2020

0
(ARIES) THE DREAMER  (Marso 21 – Abril 19)  Maliban sa dalawang oras na pagbibigay  babala ng buwan ngayon ,Ito...

ANG FILIPINA HOROSCOPE, Abril 11, 2020

0
(ARIES) THE DREAMER  (March 21-April 19) Ngayon ay  makakaramdam kanang simpatiya sa iba,lalo na sa mas mahihirap. Kung ikaw...