Wednesday, January 27, 2021
Home Filipina Horoscope

Filipina Horoscope

Ang Filipina Horoscope, Hulyo 4, 2020

0
ARIES THE DREAMER (March 21 - April 19)  Lalabas ang isang kaibigang pinagkakatiwalaan mo na siya...

Ang Filipina Horoscope, Hunyo 3, 2020

0
ARIES THE DREAMER (March 21 - April 19)  Ang pagkakaroon ng disiplina sa pangaraw araw mong...

Ang Filipina Horoscope, Hulyo 2, 2020

0
ARIES THE DREAMER (March 21 - April 19)  Ang isang taong nakilala mo dahil sa isang...

Ang Filipina Horoscope, Hunyo 30, 2020

0
ARIES THE DREAMER (March 21 - April 19)  Ang hirap at opurtunidad ay magkatabi kaya naman...

Ang Filipina Horoscope, Hunyo 29, 2020

0
ARIES THE DREAMER (March 21 - April 19)  Ikaw ay papasok sa isang pangyayaring magpapaexcite sa...

Ang Filipina Horoscope, Hunyo 28, 2020

0
ARIES THE DREAMER (March 21 - April 19)  Ikaw ay ikaw dahil sa isang rason. Maging...

Ang Filipina Horoscope, Hunyo 27, 2020

0
ARIES THE DREAMER (March 21 - April 19)  Huwag kang masyadong magalala at makipag bonding lamang...

Ang Filipina Horoscope, Hunyo 26, 2020

0
ARIES THE DREAMER (March 21 - April 19)  Ang mga tao ay lalapit sa iyo upang...

Ang Filipina Horoscope, Hunyo 25, 2020

0
ARIES THE DREAMER (March 21 - April 19)  Walang masama sa pagpapahinga at pagtigil muna sa...

Ang Filipina Horoscope, Hunyo 24, 2020

0
ARIES THE DREAMER (March 21 - April 19)  Maging mabait at kaayaaya ka ngayong araw, kahit...