ARAL PARA SA LAHAT: “FIVE THOUSAND PESO”

May isang kilalang PAstor na tumayo sa pulpit para sa isang seminar. Dumukot sya ng FIVE thousand peso Na PERA.

At ipinakita sa mga lahat ng nakaupo na may mahigit isangLIBONG katao. Sabay tanong, “Sino ang me gusto nitong LIMANG libong piso?”

… Taasan ng mga kamay.

 “O sige,” sabi ng Pastor

“Pero sandali,” tapos nilamukos nya ang perang FIVE thousand pesos.

Tapos nagtanong ulit…, “O, sino pa rin ang me gusto nito?” Muli, taasan pa rin ng mga kamay ang mga tao.

“Okey,” sabi ng Pastor. “Pa’no kung gawin ko ito?” Tinapon nya sa lapag ang nilamukot na FIVE thousand pesos, Tinapon At inapak Apakan  nya it ng maruming sapatos, Nya.

Dinampot at ipinakita uli sa mga nakaupong mga Taong Taga subaybay.

“Ngayon, sino pa rin ang me gusto nito?” Muli, taasan pa rin lahat ng mga kamay.

At Nag Sabi Ang Pastor  “Mga kapatid,ko may natutunan kayong aral. Kahit anong gawin ko dito sa pera.

Gusto Nyo Parin dahil hindi nabawasan ang halaga nya.

Limang libong piso pa rin ito.

Maraming beses sa buhay natin, tayo’y naging marumi, bumagsak, isang basura, patapon,tinapon at inaapak apakan dahil sa mga desisyon at mga pangyayari sa ating  buhay.

Sa palagay natin, wala na tayong halaga. Pero anuman ang nangyari o mangyayari sa buhay natin, hindi nababawasan ang halaga natin sa mata ng Diyos.

Sa Kanya, malinis man tayo o marumi, inaapak apakan man tayo ng Iba  o binabasura, ikaw ay mahalaga Parin sa Kanya.”

Word of God: Psalm 17:8 states that God will keep us, “as the apple of His eye.”. To God be the glory forever.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here