Pamahiin Karga: Paalala sa mga magulang

Mahal na mahal natin ang ating mga anak kaya kung maaari lang lahat ng naisin niya ay ating ibibigay. ‘Yun nga lang may pagkakataon na hindi tayo dapat maging mapagbigay sa mga anak, kundi ay hindi sila madidisiplina. Baka nga, maging spoiled brat. Gugustuhin mo bang mangyari iyon?

Nakatitiyak ako na hindi rin ang isasagot mo. Ikaw din naman kasi ang sasakit ang ulo kapag nagkataon. Kaya, ang mabuti mong gawin habang bata siya ay huwag mong gustuhin na lagi siyang kargahin. Hindi siya dapat kinakarga nang kinakarga dahil masasanay siya. Kahit na may ginagawa ka, kakailanganin mo pa rin na puntahan para kargahin.

Kaya, kung ayaw mo naman sumakit ang ulo mo, mas makabubuti kung hindi mo siya laging kakargahin. Kapag naman kasi di mo siya kinuha, hihinto rin siya sa pag-iyak. Bukod pa roon, magiging independent din siya.

Kailangan mo rin tandaan, ang ugali ng isang singgol ay maaaring maging ugali niya hanggang sa kanyang paglaki. Tandaan mo rin, ang taong spoiled ay kalimitang nagiging masama ang ugali dahil nasanay siyang makukuha ang lahat ng gusto. Huwag mo itong hayaang mangyari.

O, sana naman ay tatandaan mo ito, ha.

Courtesy of PhilippineOne.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here