Ang tunay na Love Story ay Walang Katapusan

A shot of a beautiful young couple sitting on the porch of their house

And they will live happily ever after. Ito ang madalas na sinasabi sa  huling pahina ng fairy tale tungkol sa ag-ibig. Na habambuhay silang magiging maligaya kaya naman ang mga babae ay hindi talaga aiwasan na mangarap na isang araw ay talagang makakatago siya ng Prince Charming o kaya naman ay Knight in shing armour.

Eh, totoo nga bang wala silang magiging problema?

Tulad nga ng sinabi ko kanina, ang matamis na salitang and they ‘live happily ever after’ ay tanging sa libro lamang matatagpuan. Sa tunay na buhay kasi ay hindi mangyayari iyon kaya kung habang buhay na kaligayahan ang inaasam mo sa piling ng iyong mahal ay nagkakamali ka.

Isang kalokohan ‘yan!

Kahit gaano  kaguwapo at kayaman ang lalaking pinili mong mahalin, may pagsubok pa rin kayong pagdadaanan. Doon lang kasi maaaring tumibay ang inyong relasyon. Gayunman, maaari din ‘yang gumuho kapag hindi kayo naging matatag sa inyong pagmamahalan. Ang mga pagsubok kasing pagdadaanan ninyo sa inyong buhay ang magapatibay sa inyo.

Kaya, ang buhay pag-aasawa ay walang katapusan/ Hindi mo masasabing pirmi ka na lama dahil imposibleng mangyari iyon. Kaya, bago ka sumagot ng ‘I do’ tiyakin mo rin sanang handa kang makaramdam ng paghihirap at sakit. Dahil ang pagpasok sa magulong buhay ng ag-aasawa ay hindi basta-basta.

At ‘yan ang dapat mong tandaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here