Staying Faithful

Ang mga babae at lalake at maaari nila’ng sanayin ang kanila’ng sarili na pangalagaan ang kanila’ng relasyon at palabasin ang kanila’ng nararamdamang at ang pagsasama nila.

Mahuhulaan mo ba ang infidelity o ang pagtataksil ng kapareha mo?

Mayroong 10% ng mga tao’ng naikasal na, 12%  sa mga lalake at 7% sa mga babae ang nagsasabi na nakipagtalik sika sa labas ngunit hindi bilang mag-asawa kundi kasama ang iba’ng babae o lalake. Ang medyo mababa’ng bilang ng pagtatalik taun-taon ay natatakpan ang mas mataas na bilang ng panghabambuhay na pagtataksil.

Mayroong mga personalidad at mga kaugalian na Alam nating nauugnay sa pagtataksil. Ayon sa naireport tungkol sa sexual behavior na may dalawa’ng kaugalian na nahuhulaang mapanganib para sa kataksilan ng mga lalake. Ang mga lalake’ng mabilis Lang mag-aaroused (“sila ay tinatawag na likas na mahilig para sa sekswal na kasiyahan”) at ang mga lalake’ng masyado’ng nag-aalala tungkol sa kanila’ng kabiguan sa sekswal performance ang maaari din na magtataksil.

Para sa mga babae naman, ang pangunahing dahilan sa kanila’ng pagtataksil ay ang magkaroon ng masaya’ng relasyon (ang mga babae’ng Hindi masaya sa kanila’ng pagsasama ay done rin Ang posibilidad na magtataksil ito) at ang pagiging malayo sa kanila’ng kapareha at hindi na konektado dito sexually ( ang ganito’ng sitwasyon ay ang magiging dahilan kung bakit magtataksil Ang mga babae lalo’ng-lalo na kung makakaramdam sila ng pagkakasundo sa larangan ng sekswal sa iba’ng kapareha. Bagama’t sila ay mga tap lang at may mga pangangailangan din.

Ang kadalasang magtataksil nsa buhay ng mag-asawa ay iyo’ng masyado’ng mahilig sa sekswal na kaligayahan. Babae man o lalake ay pare-pareho lang na matutukso, kapag nakikita nila’ng mas lamang pa kaysa kanila’ng kapareha ang nakikilala nila. May asawa man o wala ay pareho’ng matutukso kapag may nanunukso na iba’ng tao na nagugustuhan nila, kahit may asawa sila’ng tao ay tutuksuhin pa rin nila ang tao’ng nagugustuhan nila at wala ng pakialam kung ano ang kahihinatnan ng lahat basta’t makukuha lang nila ang tao’ng nagugustuhan nila. Sapagkat, makukuha man nila ang tao’ng gusto nila ngayon , ay hindi nila alam kung magkapareho ba sila ng nararamdamannsa tao’ng natuukso sa kanila, ang mas masaklap pa ay hindi nila alam na bigla pala sila’ng iiwan nito dahil hindi sila ang gusto nito’ng makasama habambuhay. Iyon ang mahirap kapag magpadalos-dalos kayo sa inyo’ng desisyon at magpapadala sa tukso. Hindi language ang buhay mo ang masisira pati na ang pamilya mo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here