Ang Filipina Horoscope, Hunyo 21, 2020

ARIES THE DREAMER

(March 21 – April 19)  Aries

Ang pagsasabi ng totoo ay ang tamang gawin ngunit bago mo sabihin ang mga salitang nais mong sabihin  sa kanila ay isipin mo muna ang mararamdaman mo kung nagkabaliktad kayo ng sitwasyon. Maaring huwag kang masyadong maging totoo at isipin ang kanilang damdamin.

Mas maganda kung pareho ninyong nauunawaan ang bawat isa

TAURUS THE ARTIST

(April 20 – May 20)  Kung may nais kang baguhin ngayon ay bakit hindi mo pa ito gawin agad, puro ka dahilan kaya naman lagi kang natatambakan ng gawain maging mapagisip ka at gawin agad ang mga gawaing naiaatas sa iyo at papasalamatan mo ang iyong sarili.

Humanap ng dahilan upang gampanan ang tungkulin

GEMINI THE DIPLOMAT

(May 21 – June 20)  Ikaw ay nasa mood ngayon na wala kang pakialam sa kung ano ang sasabihin sa iyo ng iba ngunit huwag mo itong masyadong gawin. Maaring alisin ka ng ibang taong malapit sa iyo sa kanilang buhay.

Maging patas sa lahat ng oras

CANCER THE EMPATH

(June 21 – July 22)  Hindi ka ganoon ka confident ngayong araw ngunit mababago ito sa mga susunod na araw.gagawa ng paraan ang araw upang alisin ang mga bumabagabag sa iyong puso.

Maging matatag at positibo                                                              

LEO THE BOSS

(July 23 – August 22)  July 23 – August 22

Maaari mong mapilit ang iyong mga kaibigan, pamilya at iba pang kakilala na gawin ang mga bagay sa iyong paraan, ngunit ang paraan mo ba ay pinaka mabisang paraan? Kaysa sabihin sakanila kung ano ang dapat gawin ay tulungan sila na gawin ang mga bagay sa kanilang sariling paraan.

Alalayan mo sila upang mas maging maaayos

VIRGO THE GIVER

(August 23 – September 22) Maari mong maramdanan na kung ito ay gumawa o magpahinga sa iyong trabaho sa nangyayari ngayon, kailangan mong lagpasan ang iyong mga personal na pangangailangan sa pagtatrabaho kasaama nag mga tao at humanap ng daan para umangat.

Sa halip na magpahinga mag-isip na mas kapakipakinabang na Gawain

Join us on Facebook

LIBRA THE LEADER

(September 23 – October 22)  Ang sino man na iniisip na ikaw ay susuko dahil ikaw ay humarap sa tila ba napaka hirap na parte ng iyong  buhay ay hindi ka gaanoon ka kilala. Isa pa ikaw ay makakahanap ng paraan upang malagpasan ito, kung hindi madalian ito ay sa mga susunod na linggo maaring maganap.

SCORPIO THE MOTIVATOR

(October 23 – November 21 Kung ang mga katotohanan at mga nagsasabi ay tila hindi mo nais pakinggan, mag-isip ng mas mabuting paraan upang lutasin ang mga bagay na alam mong hindi tama. Ang isang tao na kasama mo sa trabaho ay maaring gumawa ng kamalian na maaring pagtakpan ang kanilang ginawa at huwag mo sila hayaang gawin ito. Ang sisi ay dapat sa kanila mapunta at hindi sa iba na walang kasalanan.

Huwag mong hayaan na pagbayaran ng iba ang sala ng di sila ang may gawa

SAGITTARIUS THE SPIRIT

(November 22 – December 21)

Ayos lang na magkaroon ng opinyon kaysa sa iba, ngunit wag hayaang uminit ito o ang mahabang pagkakaibigan ay maaring hindi mapunta sa magandang katapusan. Tanungin ang iyong sarili, tama ba na ilabas ang lahat ng iyong enerhiya para lang ipakita na tama ka sa taong walang balak makinig?

Palamigin at sitwasyon saka kausapin ang taong ito ng malumanay

Join us on Facebook

CAPRICORN THE BRAIN

(December 22 – January 19)  Kailangan na bigyan mo ang sarili mo ng pahinga. Inilalagay mo ang iyong sarili sa mahirap na trabaho at mahirap na umalis pa dito. Ngunit kailangan mo ito, dahil ang mapagtrabahong Capricorn ay may limitasyon at kailangan ito para sa iyong sarili.

Wag abusuhin ang kalusugan sapagkat ito ang ating yaman

AQUARIUS THE SEEKER

(January 20 – February 18 Ang mga magagandang opurtunidad ay dumadating sa iyo, dahil sa gawa ito ng araw ay magiging maganda ang pinansyal na istabilidad mo. Hindi mo na ito kailangang hanapin pa.

Sadyang masuwerte kang tao

PISCES THE TRAVELER

(February 19 – March 20)  Napakaraming bagay ang nais mong sabibin ngunit ayaw mo namang sumama ang loob ng isa sa iyong mga kapamilya o kaibigan kaya naman ay mas pinipili mong manahimik nalamang. Ngunit sinasabi ko sa iyo na kailangan nilang marinig ang katotohanan.

Daanan mo na lamang sa magandang paliwanag

Join us on Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here