Conflict Relationship

Lahat nig magkapareha ay mayroong hindi pagkakasunduan, subalit ayon sa siyensya na kapag ang dalawa’ng tao ay nagtatalo ay mayroong malaki’ng epekto sa kanila’ng relasyon at sa kanila’ng kalusugan.

Paano ipaglaban ang isa’ng relasyon

Marami’ng tao ang sumubok na iwasan ang pag-aaway, subalit ayon sa mga mananaliksik tungkol sa relasyon, ang pag-aaway o pagtatalo ay nagdadalawang-isip ng pagkakataon upang mapabuti ang isa’ng relasyon. Ang susi dito ay ang matatag na pakikipaglaban sa paraan na makakaramdam ka ng magaan na pakiramdam para sa kapareha mo.

At kapag nagsisimula na kayo’ng magtalo, huwag mo’ng tingnan ang lahat ng kamalian ng kapareha mo dahil ito ang mag-uudyok sa iyo’ng makipagtalo pa sa iyo’ng kapareha at kapag palage kayo’ng nagtatalo at wala’ng sino man sa inyo ang handa’ng sumuko sa pag-aaway niyo ay mauuwi sa hiwalayan ang relasyon niyo. Dapat nakapokus ka sa mga ikinikilos mo habang kayo ay nagtatalo dahil maaari’ng magbabago ang takbo ng relasyon niyo para sa ikabubuti nito’ng pareho.

Ito ang iila’ng payo tungkol sa kung paano kayo makipagtalo sa tao’ng mahal niyo:

*Pakinggan kung ano ang reklamo niya sa ito hindi ang mga kapintasan nito. Kung nagagalit ka dahil sa mga gawaing-bahay ay huwag ka’ng magsisimula sa mga kapintasan ng kapareha mo at mas nakakabuti pa ito para sa inyo’ng dalawa.

*Iwasan ang salita’ng “ikaw”. Ang salita na “ikaw palage” at “ikaw ay hindi kailanman” ay palagi’ng nagsisimula ng pamimintas at pagsisisi.

*At mag-iingat sa body language mo, katulad ng pag-ikot ng mga mata.

*Matuto ka’ng mag-kontrol sa sarili kapag nagsisimula na kayo’ng magtalo upang hindi lalo’ng sisiklab ang galit ng kapareha mo.

Bakit nga ba nag-aaway ang mga mag-asawa? Kadalasan ay tungkol sa mga anak, sa mga gawaing-bahay, at saka sa pera. Dahil pinasok mo ang buhay ng pag-aasawa, dapat alam mo ng kontrolin ang kaugalian mo at mga ikinikilos mo upang maiwasan ang mas matindi pa’ng away alang-alang sa pamilya niyo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here