Protektahan ang relasyon niyo

1) Iwasan ang mga pagkakataon ng pagtataksil at pagpantasya sa I am maliban sa kapareha mo. Minsan and mga babae at lalake ay hindi maiiwasang magpapantasya ng iba maliban sa kanila’ng kapareha. Maaari’ng magtataksil ang isa sa kanila kapag matagal sila’ng nagkakalayo. Mayroong malaki’ng kaibahan ang pagpapantasya at pagtataksil, ang pinakamalakas na panganib para sa pagtataksil ay hindj sa loob ng pamamahay nila kundi sa labas dahil sa trabaho nila at sila ang madalas na nagtataksil. Ngunit, ngayong araw kahit nasa bahay lang ang mga babae, ay mayroon namang cellphone at email upang magkaroon sila ng kaugnayan sa iba’ng lalake. Kaya ang mga tao’ng may mga asawa na ngayon ay iniiwasan ang mga sitwasyon na maaari’ng magdala sa kanila sa mali’ng desisyon.

2) Magplano ka bago mayroong mangyayari’ng panunukso. Ang mga babae at lalake ay maaari’ng bumuo ng mga pamamaraan upang mananatili’ng tapat sa kanila’ng kapareha. Kapag sila ay naaakit sa iba na maaari’ng makasira sa relasyon nila at sasabihin nila’ng hindi ito gwapo o hindi ito maganda. Kung gaano ka katapat sa kapareha mo ay ganoon naman kaliit ang pagkakataon na maaakit ka sa iba.

3) Isipin mo ang minamahal mo. Alam nating lahat na minsan ay gusto nating paglabanan ang iila’ng bagay. Katulad ng isa’ng tao na nakakita ng babae o lalake na interesado sa kanya. Kung gaano mo siya kagusto’ng iwasan ay ganoon din siya kaakit-akit para sa it. Imbes na pagsabihan mo ang sarili na “umayos ka”, paglabanan mo ito at ang pinaka-mabisa’ng paraan ay ang isipin ang tao’ng mahal mo, kung gaano ito kaimportante sa iyo at kung ano pa ang napunuan niya sa buhay mo. Mag-pokus ka sa pag-iisip tungkol sa pagmamahalan niyo at mga masasaya’ng ala-ala kasama ng iyo’ng pamilya.

4) Panatilihing interesante ang relasyon niyo. Ang antas ng pagiging tapat sa kapareha mo ay nakadepende kung paano mo pinapalawak ang buhay ng kapareha mo. Ang mga magkapareha’ng sinubukang magpunta sa iba’ng lugar at sumubok ng iba’ng bagay ay magkakaroon ng pakiramdam na magpapalawak sa kanila’ng sarili, at pinapataas ang antas ng pagiging tapat sa isa’t-isa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here