PAANO PANATILIHING MALUSOG AT HEALTHY ANG ATING MATA

Huwag mong pabayaan lamang ang iyong mga mata. Gawin mo ang mga hakbang na ito upang alagaan ang iyong mga mata.

1.KUMAIN NG MASUSTANSYANG PAGKAIN

Ang pagkain ng sapat at masusustansyang pagkain ang pangunahing paraan ng pangangalaga sa kalusugan ng mata. Ang mga mahahalagang sustansya na kailangan ng mata upang manatiling nasa mabuting kondisyon ay ang lutein, omega-3 fatty acid, zinc, vitamin A, C at E.

* Kumain ng mga madadahong gulay gaya ng spinach at iba pa.

* Kumain ng mga citrus friuts gaya ng kalamansi at dalandan

2. MAGSUOT NG PROTEKSYON SA IYONG MATA

Ang pagsusuot ng sunglasses upang maprotektahan ang mata mula sa nakasasamang ultraviolet rays na nagmumula sa araw. Ang sobrang UV rays na nakapapasok sa mata ay maaaring makadagdag sa posibilidad ng pagkakaroon ng katarata at macular degeneration sa mata na maaring humantong sa pagkabulag.

3. BUMISITA AT MAGPACHECK NG IYONG MATA SA DOKTOR

Anuman ang edad at kasarian, kinakailangan ang regular na pagbisita sa ophthalmologist o espesyalista sa mata. Mahalaga ito upang agad na matukoy ang mga unang senyales ng magkakaroon ng sakit sa mata upang agad na malunasan bago pa lumala.

4. UMIWAS SA MGA COMPUTER AT MGA NAKAKASILAW NA BAGAY

Huwag tumitig sa araw at maliwanag na ilaw. Subukan ding diliman ang ating computer screen at telebisyon para hindi tayo masilaw.

5. UMIWAS SA MGA MAUUSOK AT MAALIKABOK NA LUGAR

Napapansin mo ba na kapag nasa mausok o maalikabok kang lugar ay namumula ang iyong mata? Kapag sumakay ka ng jeep o nag-inuman sa bar, hindi ba namumula ang iyong mata? Ito ay dahil nakakairita ang usok at alikabok sa ating mata. Nakasasama po ito sa katagalan.

Maraming salamat sa inyong pagbabasa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here