Ang Filipina Horoscope, Hunyo 11, 2020

Wag lamang po horoscope ang visitahin, manatili sandali at mag enjoy sa ating Filipina articles tulad Pampaganda, Health, Relationships, Diet, Sex, at marami pang iba. At mayroon din tayong Forum kung saan maaari kang makapag post ng mga anonymous topics at maari din tayong mag pahula at malaman ang kahulugan ng ating mga panaginip. Have Fun!!

ARIES THE DREAMER

(March 21 – April 19)  Ang iyong isipan ay mapupuno ng napakagagandang ideya. Hayaan mo ito dahil maganda ito para sa iyong isipan ngunit huwag mo itong masyadong seryosohin.

Ngunit pakawalan mo ang mga ideyang kung may pagkakataon ka.

TAURUS THE ARTIST

(April 20 – May 20)  Ang mga bagay patungkol sa pera ay nagiging maayos, ngunit kung mayroon kang mga pera pa dyang naitatabi ay ilagay mo ito sa iyong ipon. Maari mo itong palaguin dahil swerte sa iyo ang mga perang ito.

Iwasan mo ang pagastos sa hindi mahahalagang bagay.

GEMINI THE DIPLOMAT

(May 21 – June 20)  Ang lahat ng bagay ay susunod sa iyong plano ngayong araw ngunit hindi lahat ng tao ay nadadalian sa kanilang buhay sa ngayon, kaya naman pagmasdan mo ang mga pagbabago sa mga mahal mo sa buhay at tulungan ang nangangailangan sa kanila.

I share ang mga grasyang iyong natanggap upang mas lalo kang pagpalain

CANCER THE EMPATH

(June 21 – July 22)  Bakit ka magaalala sa mga bagay na wala ka namang kontrol? Sa mga susunod na araw ang mga planeta ay hahanap ng paraan upang ipaalala sa iyo ang mga magagandang paraan upang harapin ang mga bagaybagay

Pakawalan ang mga bagay na alam mong di mo napapakibangan at ibahagi sa mas higit na nangangailangan

LEO THE BOSS

(July 23 – August 22)  Subukan mong hindi maging kahina-hinala sa mga tao na hinahangaan ka. Oo, ang iba sa kanila ay tinutuloy ang kanilang makasariling interes ngunit ano ang kaya nilang gawin para masaktan ka? At ano ang iniisip mo ang dahilan para magawa nila ito? Maging bukas at mag-isip.

Gumuwa ng mga bagay na wala kang masasaktan at matatapakan na kahit sino man.

VIRGO THE GIVER

(August 23 – September 22) Ang isang tao na nasa posisyon ng awtoridad ay may mataas na opinyon sayo, at itong opinulyon na ito ay maari pang mas tumaas ngayon kung nagawa mo kung ano ang inaasahan at hinihingi nila sa iyo at mabigay ito sa tamang oras na pasok sa budget at makikita na ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya.

Ibigay mo ang abot na iyong makakaya upang mas lalo mo silang mapahanga.

Join us on Facebook

LIBRA THE LEADER

(September 23 – October 22)  Kung ikaw ay nag-iisip tungkol sa papunta sa mas malayo pang lugar hindi katulad dati ay ito na ang oras upang gumawa ng magandang plano. Ngunit maging handa para sa iyong unang pag hakbang.

Paghandaan ang anumang mga bagay upang hindi ka magulat at mabigla.

SCORPIO THE MOTIVATOR

(October 23 – November 21)  Ikaw ba ay kumapit sa plano o proyekto ng buong puso? o kaya naman ikaw ay nagtutuon ng atensyon sa bagay na mas simple? Ikaw lamang ang makakapag desisyon ngunit wag gumawa ng desisyon na ginagawa mong mas madali ang bagay para sa iyong sarili. Bakit hindi mo subukin ang sarili mo ngayon? Pakaisipin kung ano ba talaga ang nais mo sa pagkakataong ito.

SAGITTARIUS THE SPIRIT

(November 22 – December 21)

May isang bagay na dapat mong ibahagi sa iyong kaibigan, at ang pag-uusap na ito ay dapat na masimulan ngayong araw. Mas matagal na tinago mo ito sa iyong sarili ay mas mahihirapan ka na sabihin ito sa susunod na araw. Sabihin mo sa kanila kung ano ang gumugulo sayo at magtrabaho ng magkasama para ma solusyonan ito.

Bakit kailangan mong sarilinin ang pinagdadaanan kung alam mo namang mayroon kang makakausap at ito ay maayos na mapag-usapan

Join us on Facebook

CAPRICORN THE BRAIN

(December 22 – January 19)  Ang pang araw-araw na gawain ay mahalaga para sa iyon ngayon, at kung ikaw ay nag focus sa pagkuha ng maliliit na bagay para maging tama, dapat na ang malalaking bagay ay ang bahala sa kanilang sarili. Ang mga tao na nasa posisyon ng kapangyarihan ay hahangaan ang iyong kalmadong daan na tatahakin mo tungkol sa iyong negosyo.

Ipagpatuloy mo lamang ito at ikaw ay mas lalago.

AQUARIUS THE SEEKER

(January 20 – February 18)  Maaring matalino ka ngunit ngayon ay puso mo ang maghahari. Dahil ito sa venus magandang panahon ito upang magtapat ng pagibig sa isang tao.

Ito ang panahon upang pagbigyan ang ikakasaya ng iyong puso.

PISCES THE TRAVELER

(February 19 – March 20)  Kung gagawa ka ng paraan upang mas unahin ang pangangailangan ng iba kaysa sa iyo ay makakatulong ito ng malaki sa mundo at mapupuno ng galak ang iyong puso.

Kaya tumulong sa abot ng iyong makakaya di lamang ikaw ay sasaya kundi ikaw gagangimpalaan ng isang pagpapala.

Join us on Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here