Sex problem sa mag-asawa

I can't take this anymore

Gaano nga ba kaimportante sa isa’ng mag-asawa ang sex? At ano nga ba ang dahilan kung bakit magkakahiwalay ang isa’ng mag-asawa?

Ang sex o ang pag-iisa ng katawan ng dalawa’ng tao ay importante sa isa’ng masaya’ng relasyon, lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Kailangan ng magkapareha na handa nila’ng ipakita ang kakayahan nila ukol sa sex para sa isa’t-isa.

Sa iba’ng mag-asawa naman, ay halos wala’ng oras na para sa isa’t-isa dahil sa magkaiba’ng kadahilanan at huli na ng mapansin nila’ng ito ay magiging dahilan ng malalim na problema para sa kanila’ng relasyon katulad ng pagkawalan ng tiwala sa isa’t-isa, pagtatampo, at palaging galit. Minsan, ang pagtaas ng edad ng isa’ng tao o may karamdaman ay mawawalan ito ng interes tungkol sa sex kaya maaari ito’ng iwan ng kaniya’ng kabiyak at maghahap ng isa’ng tao na aktibo sa sex.

Kapag ang isa sa mag-asawa ang may control kung gaano sila kadalas magsex; ang mga mag-asawa ay nakadepende na sa kanila kung gaano sila kadalas magsex kung mayroon man o wala. Kailangan, ang magkapareha ay makaramdam ng kuntento sa larangan ng sex. Kapag isa sa magkapareha ang masusunod tungkol sa sex, kung kailan at kung paano nila ito gagawin ay maaari ito’ng maging dahilan ng problema nila, dahil maaari’ng makuntento, o nagtatampo ang Isa sa kanila. Ayon sa mga eksperto ay kailangan magkaroon ng sex ang mag-asawa ng kahit 7 times sa isa’ng buwan upang mapanatili’ng kuntento ang isa’t-isa sa kanila.

Iyong iba naman ay nagtataksil sa kanila’ng mga asawa, siguro hindi kuntento sa kanila’ng mga asawa o madali lang matukso sa iba o hindi naman kaya’y may alitan sila’ng mag-asawa na hindi naaayos kaya nagtataksil ang Isa sa kanila.

Upang hindi mawawalan ng gana ang mag-asawa aa isa’t-isa ay dapat nila’ng ayusin kung ano’ng dapat nila’ng ayusin bilang mag-asawa. Pag-usapan ang lahat ng naging problema nila dahil kapag magkagalit ang mag-asawa o palagi’ng nag-aaway ay may posibilidad na ang isa sa kanila ay mawawalan ng gana sa kanya’ng asawa, at ito ay magiging simula ng problema ng mag-asawa hanggang sa magkakahiwalay ang mga ito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here