Possible nga ba ang love at first sight?

Naniniwala ba kayo sa love at first sight? Ang love at first sight ay totoo ito, pahirap lang itong ihalintulod sa paraan ng pagmamahal mo sa isa’ng tao na pinaglaanan mo ng maraming taon kasama ang minamahal kahit sa mahirap at masayang sitwasyon, at iba ito’ng makakaramdam ka ng kakaiba sa isa’ng tao na kakakita mo pa lang sa kanya. At sa susunod na pagkikita niyo ay hindi mo na alam na mahal mo na pala siya na para’ng pakiramdam niyo sa isa’t-isa ay gusto niyo ng magsama habangbuhay.

Ang makaramdam ng pagmamahal sa una’ng tingin pa lang ay isa sa mga bagay na pwede nating paniniwalaan at hindi.  At minsan lang ito mangyayari sa iilang tao. Ang makaramdam nito’ng ganito katindi’ng pakiramdam ng isa’ng tao sa una’ng kita pa lang nila, ay posible’ng magkakakilala na sila sa nakaraang buhay kaya ganoon katindi ang nararamdaman nila para sa isa’t-isa iyong para’ng ayaw na nilang magkahiwalay. Ngunit may mga tao rin na nakaramdam ng ganito subalit hindi nagtatagal ang kanila’ng relasyon iyon ang tinatawag na infatuation lang iyong tipong panandilaan na pqgkagusto sa isa’ng tao.

Ayon sa iilang dalubhasa sa medisina ay kapag nakaramdam ka nito ng “love at first sight”,ay mayroong chemical reaction nanangyayari sa utak natin, pinakawalan daw ang mainit at hindi maiintindihang pakiramdam para sa isa’ng tao. Ang utak daw natinay gagawa ng chemicals na para’ng high sa heroin ang isa’ng tao.

Naniniwala ba kayo sa love at first sight?

Ang pagmamahal sa una’ng tingin pa lang at sa pagkagusto sa isa’ng tao ay magkakaiba, dahil ang nararamdaman mo’ng pagmamahal sa isa’ng tao ay hindi mawawala kahit mayroon ka’ng makikita na hindi maganda sa kanya o makakita ka ng kapintasan sa kanya. Ito ay napakasidhi’ng damdamin ng isa’ng tao kapag nakaramdam ito ng love at first sight, para ito’ng nahipnotismo sa isa’ng tao. Habang ang pagkakagusto naman sa una’ng tingin pa lang ay maaari’ng mawala kapag may nalaman ka’ng hindi maganda tungkol sa kanya. Makokontrol mo ang nararamdaman mo samantalang ang love at first sight ay hindi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here