5 Mahahalagang Sangkap sa pang-Habambuhay na Relasyon

Una, pag-ibig.  Ang dahilan kaya nagpalitan kayo ng ‘I do’ ay dahil mahal na mahal ninyo ang isa’t isa at pakiramdam ninyo ay hindi kayo mabubuhay kung hindi kayo magkasama. Kaya, kung may pagkukulang man ang isa, kailangan ay punan ng pagmamahal para ang pagsasama ninyo ay maging maligaya

Pangalawa, tiwala. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo sisirain ang tiwala na ibinibigay niya sa’yo at siyempre, hindi mo rin siya sasaktan. Kaya, dapat hindi kayo maglilihim sa isa’t isa. Malaki o maliit man ‘yan kailangan sabihin sa karelasyon. Tandaan, dalawa kayong dapat na magpatakbo ng inyong buhay.

Pangatlo, respeto. Hindi dapat maging isyu sa inyo kung sino ang mas malaking kumita dahil diyan magsisimula ang lamat sa inyong relasyon. Kailangan kasi tanggap ninyo ang kahinaan at kalakasan ng isa’t isa. Hindi maaari iyong magsisigawan at magsusumbatan kayo.

Pang-apat, atensyon. Kailangan siyempreng may time kayo sa isa’t isa. Hindi maaari iyong trabaho lang ang iintindihin ninyo. Kailangan ay mayroon din kayong bonding. Kahit pa sabihin mong may anak o mga anak na kayo, dapat pa ring may oras kayo para sa isa’t isa.

Panglima, komunikasyon. Anuman ang iniisip at nararamdaman mo ay dapat ibahagi mo sa iyong mahal. Tandaan mo, siya lamang ang magiging kakampi mo kaya dapat lamang ay wala kayong lihiman. Mas lalong kailangang pag-usapan ninyo ang anumang problema kapag ito ay makakaapekto sa inyong pagsasama.

O, tandaan mo ito.

Join us on Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here