PAANO MALABANAN ANG STRESS

Marami sa ating ang stress maaring sa trabaho, sa pamilya o sa ating pagaaral kaya naman naisipan naming gumawa ng artikulo na maaring makatulong sa inyo upang malaman kung paano nyo malalabanan ang stress kahit sa mga simpleng bagay lamang. Alam naming makakatulong ito sa inyo dahil sino ba namang hindi nakararanas ng stress.

1. MAGSAYA KA AT GAWIN ANG MGA BAGAY NA NAKAPAGPAPALIGAYA SA IYO hindi masama ang pagbibigay ng oras para sa iyong sarili.Ika nga nila, “laughter is the best medicine.” Maari itong makamit sa simpleng pakikipagbiruan, panonood ng pelikulang nakakatawa o nakakaaliw o pagbabasa ng mga librong nakakapagbigay halakhak o inspirasyon. Ito ay napatunayan nang nakapagbibigay ng dagliang pakiramdam ng paggaan tulad ng pagpawi sa matinding kirot dala ngmuscle spasms. Sa pangmatagalan, nakatutulong ito na mapaganda ang immune system at sa paglalabas ng neuropeptides na nakabubuti sa pangangatawan.

2. IWASAN MO ANG MGA TAONG NEGATIBO ang mga negatibong tao ay iwasan mo dahil makakadagdag lamang ito sa iyong stress sa halip ay humanap ka ng mga taong positibo dahil sila ang mga makakatulong sa iyo kapag pinaligiran mo ang iyong sarili ng mga taong positibo ay di maglalaon ay magiging positibo narin ang iyong pananaw. At kung papaligiran mo naman ang iyong sarili ng mga taong negatibo ay maaring maging negatibo narin ang pananaw mo sa buhay na magiging pasanin mo lamang at magpapahirap sa iyo, hindi mo kasi makikita ang mga magaganda sa mga bagay at mapipilitan kang tumingin sa panget na side nito at magiging malungkot lamang ang ating buhay.

3. HAYAAN MONG LUMUHA KA AT MAILABAS ANG LUNGKOT dahil sa pagbabago, maaaring

mamis ninyo ang mga dating gawain. Ito ay totoo, kahit na bumuti ang kalidad ng inyong

buhay dahilan sa pagbabago. Pagluksaan ang nawala sa inyo at ibagay ang sarili sa

mga pangyayarai nang dahan-dahan. Ang pagluluksa ay nakakabuti rin.

 4. HUMANAP KA NG MAKAKARAMAY O MAKAKAUSAP kailangan nating malabas ang ating stress. Tawagan mo ang taong pinagkakatiwalaan mo at ilabas ang sama ng iyong loob o stress na iyong nararamdaman. kapag ang problema ay ibinunyag sa iba, nagmumukhang mas

madaling kayanin ito. Maaaring dumaranas sa ganito ring bagay ang inyong kaibigan,

tagapagbigay-payo, o kasamahan sa trabaho. Baka makapagpayo pa sila sa inyo.

5. MATUTONG TUMANGGI baka naman nasstress ka dahil sa dami ng mga trabahong ibinibigay sa iyo at mga responsibilidad na hawak mo. huwag kang magpakahero sa iba isipin mo rin ang iyong sarili kung mayoras ka pa ba para sa iyong sarili at pamilya.

Maraming salamat sa inyong pagbabasa sana ay nagustuhan nyo ang artikulong ito at sana ay nakatulong ito sa inyo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here