HALAMANG GAMOT – INSULIN PLANT

“  Doctors know best  and they  say, INSULIN PLANT can  lower blood sugar.”

Ang ISULIN PLANT:

        Tinatawag din ang INSULIN PLANT na The Spiral Plant. Dahil habang ito ay lumalaki , nakikitang  ito ay naka-spiral.

         Ang dahon ng Insulin Plant as isang dietary supplement use in the treatment of Diadetes Millitus. Ito ay napatunayan na sa maraming pag-aaral patungkol sa Insulin Plant at nakaparami na rin ang mga nagpapatunay na mga may sakit na diabetes na ang Insulin Plant ay isa sa naging lunas ng kanilang karamdaman.

      Sa ngayon , ang Insulin Plant ay ginagamit ng  maraming may sakit sa Diabetes. Dahil sa ang mga doktor ay hindi naman  kumokontra sa Insulin Plant bilang gamot sa Diabetes. Ang totoo nga, ang Insulin Plant ay inirerekomenda sa mga nasa malalayong probinsya na walang mga  hospital o mga botika na pwedeng agad makabili ng gamot sa diabetes, kumbaga, kapag nauubusan ang may sakit ng  maintaince medicine, ipinapayo na gumamit ng Insulin Plant.

   Ito ay sa dahilang buhay at kamatayan ang nakataya kapag walang anumang inimon na gamot ang may diabetes.

     Dahil  dito , inirerekomenda na ang may sakit na diabetes ay magtanim ng Insulin Plant sa kanilang bakuran lalo na sa probinsya na malayo sa mga hospotal at walang mga botika.

   Muli, BUHAY AT KAMATAYAN ANG NAKATAYA KAPAG  HINDI NILUNUSAN ANG SAKIT NA DIABETES. Good Luck!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here