HALAMANG GAMOT – LUYANG DILAW

“ Malamig ang panahon sa ngayon, ang  rumaya ang numero unong  aatake , ang LUYANG DILAW naman ang mabisang  panlaban.”

ANG LUYANG DILAW:

    Ang Luyang Dilaw ay may aktibong compounds na may nakapalaks ng medicinal properties.

Ito ay ang curcumin na sangkap ng turmeric. Ito ay may powerful anti-inflammatory effects at isang mabisang antioxidant.

 Paano mapapakinabang ang  Luyang Dilaw laban sa rayuma?

1)      Kumuha ng sampong piraso ng luyang dilaw.

2)      Dikdikin hanggang sa maging parang pulbos .

3)      Kumuha ng langis ng niyog o kahit anong klase ng  biological oils, olive oils o palm oils or baby oils.

4)      Ipahig sa bahagi ng katawan na may kayuma.

5)      Ipahig ng ipahig hanggang sa may madamang init.

6)      Balutan ng panyo o anumang tela ang bahagi na may rayuma na nilagyan ng dinikdik na luyang dilaw na inihalo sa langis.

7)      Sa umaga , magandang ito ay isagawa , at bago matulog o sa gabi ay gawin muli ito.

8)      Pwede ring anumang oras kapag ang rayuma ay umakate.

 INIREREKOMENDA NA  GUMAWA ng maraming kombinsayon ng LUYANG DILAW at ng  LANGIS , ILAGAY SA ISANG  BOTE  .

Anytime ay may magagamit ka.

Sa muling pag-akake ng iyong rayuma alam muna ang mabisang sandata laban dito , muli ito ay ang LAYUNG DILAW .

GOOD LUCK!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here