Bawal na pagkain para sa joint pain

Maraming mga pagkain na nakakatulong na labanan ang isang sakit, ginagamot nito ang loob at lab as ng ating katawan. Ngunit may mga pagkain din na opposite sa una, dahil may mga pagkain na sinisira din ang ating system at maging dahilan ng pagkakasakit natin. Halimbawa ang mga pagkaing nakalista sa baba ay nakapagpalala ng ng joint pain natin. Ang pag-iwas sa mga pagkaing ito ay makakapag improve sa overall health natin.

May ibat-ibang uri ng arthritis at iba pa. Kada isa nito ay may listahan ng mga symptoms nito, ngunit halos lahat ay nai-involve sa chronic inflammation laling-lalo na sa inflammation of the joints.

Ano nga ba ang ibig sabihin ng inflammation? Ito ay ang natural na response ng ating immune system mula sa natatamo nating injuries at infections sa katawan. Kapag ang katawan natin ay na under attack, mag activate ang healing at bacteria-fighting cells natin. Ang pananakit at pamumula ng ating mga sugat, ibig sabihin nito ay healthy ang inflammation at ito ang senyales na ang immune cells at blood cells ay nagtipon-tipon sa gilid ng sugat upang mag rebuild ang tissue na siyang lumalaban sa infections.

Minsan ang katawan natin ay mag trigger sa inflammation na mag response normally. Ang pangkalahatang inflammation ay made develop sa buong katawan natin dahil sa pagkain ng junk foods. Ang general inflammation ay pwedeng lumala at magkaroon tayo ng chronic joint pain na maglalagay sa atin sa delikadong condition, katulad ng heart disease at diabetes.

Dapat iwasan ang mga pagkaing ito upang mag improve ang overall health natin at mawawala din ang iniinda nating joint pain.

Ang sugar foods or flavored coffee beverages, ang matataas na sugar foods ay nagbibigay ng immediate spike kasunod ang pagbaba ng blood sugar at makakadevelope ng system wide inflammation.

Ang fruit juice na concentrated at may naka add na sugar at condiments katulad ng ketchup, barbeque sauce at honey mustard ay matataas ang sugar ng mga ito.

Ang mga pagkain may matataas na saturated fats katulad ng pizza, ayon sa mga eksperto ang mga pagkaing may mga matataas saturated fats ay nagpapalala ng inflammation sa healthy tissues at adipose o fatty tissues. Ang lard, cream at butter ganoon din ang red meats katulad ng beef, baboy at lamb, chicken na may balat.

Kapag bumibili tayo ng mga pagkain ay basahin muna ang nakasulat sa ingredients at iwasang bumil i ng may high sugar na pagkain

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here