Pagtawa, solusyon para matanggal ang depresyon

Bawat tao ay mayroong pinagdaraanan, may magaan at may napakabigat pero kung minsan, mas nakakaya pa ng taong may mabigat na pinagdaraanan ang lumaban sa buhay kaysa sa taong masasabi nating katiting lang naman ang problema. Ito ay dahil sa hindi niya makayang ilabas ang sakit na kanyang nararamdaman. Dahil sa maraming mananaliksik ang nais na makatulong sa mga taong may pinagdaraanan sa kanilang buhay, pinag-aralan nila ng husto kung paanong hindi maiisipan ng isang tao ang magpakamatay kahit na marami siyang problema.

Sa pagsasaliksik na isinagawa, ang laughing gas daw ay makakatulong para mabawasan ang bilang ng taong nagkakaroon ng depresyon. Ang laughing gas ay ang pinaghalong nitrous oxide at oxygen at kailangan itong malanghap ng pasyente na dumadaan sa matinding depresyon. Kinakailangan daw nila itong malanghap sa loob ng isang oras.

Pero, kung ako ang inyong tatanungin, kahit na walang laughing gas ay masosolusyunan mo ang depresyon na nararamdaman ng iyong kapamilya o kaibigan kung siya ay pagtutuuan mo ng pansin at paglalaanan ng oras. Ang kailangan lang naman niya kasi ay makalimot sa bigat na kanyang dinadala at magagawa niya iyon kapag napatawa mo siya. Kaya, nga maraming tao ang gustung-gustong mayroon silang kaibigang komedyante dahil sa pamamagitan noon ay nababawasan ang problemang kanilang dinadala.

Kaya, kung alam mong may kapamilya at kaibigan kang may matinding pinagdaraanan, bigyan mo siya ng oras. Patawanin mo siya. Sa pamamagitan noon ay mararamdaman din niyang may tao pa talagang nagmamahal at nagbibigay sa kanya ng importansiya. Kung minsan kasi kahit marami ang miyembro ng ating pamilya parang hindi sapat para maramdaman natin na mahalaga tayo sa kanila dahil nga iba ang kanilang priority at nararamdaman ng taong may depresyon na di siya kabilang sa mundong iyon.

Sa halip tuloy na maka-recover sila, naiisipan na lang nilang wakasan na lang ang kanilang buhay. At ito ang gusto natin pigilan mangyari kaya nga kailangan talaga na patawanin mo na lang siya palagi. At hindi lang basta tawa ang dapat kundi kailangan ay maging masaya sila kaya aliwin mo siya at makikita mong makaka-recover agad ang iyong kapamilya o kaibigan.

O, game ka bang maging kanyang laughing gas?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here