Ang pagpapalaki ng isang batang matalino ay ang paghahasa ng kanyang kakayahan, paano nga ba?

Ang mga utak natin ay Hindi language basta gumagana lalong-lalo na ang mga mali-liit na bata o sanggol.Ang unang nakapagconnect sa mga utak Ng sanggol ay mga ito. Ang paningin : kapag nagsimula Ng makakakita Ang mga sanggol ay gumagana na Ang kanilang mga utak dahil nagtatanong na ang mga utak nila sa mga nakikita nila, Ang pandinig; Ang mga bata ay nakakarinig na Mula first day pa lang nila sa mundong ito,pwera lang sa mga bata na may problema sa pandinig mula pagkabata. Ang paghaplos, panglasa, at pang-amoy ay nakapagpagana din ng utak ng isang sanggol. Subalit hindi nila alam kung ano iyong nararamdaman nila, kahit anong lasa ng pagkain ay hindi nila alam. Hindi nila alam kung anong kinakain nila kahit papakainin pa ng lason ang mga sanggol ay wala itong kamuwang-muwang.
        Dapat din na mararamdaman Ng mga bata Mlmula sa sanggol pa sila ang pagmamahal at seguridad, dahil kapag nararamdaman ng mga bata ang pagmamahal ng mga magulang ay lumalaki silang comfortable sa lahat ng bagay at makapag-focus sa gusto nilang gawin sa buhay. Hindi katulad Ng mga batang kulang sa pagmamahal o kalinga sa mga magulang ay mga pasaway at walang delikadisa, siguro hindi lahat dahil may mga bata ding walang mga magulang subalit lumalaking mababait dahil Ang tinitingnan nila ay ang positive side ng kanilang buhay. Katulad ng pagkakaroon ng kumpletong pamilya sa hinaharap at pinapangako sa sariling hindi mangyayari sa kaniyang pamilya sa hinaharap ang nangyari sa kanyang buhay ngayon.          Ang mga batang matatalino nuong araw ay ibang-iba na sa mga batang matatalino ngayon. Bakit nga ba? Ito ay dahil ang siyensya at teknolohiya ngayon subrang taas na. High technology na ngayon, Kung dati ay walang telebisyon at DVD’s at computer, ngayon ay mayroon na lahat. Ang mga batq ngayon mula 6months pataas ay alam na ang mga technological innovation ngayon, katulad Ng computer, cellphone, DVD’s at iba pa. Sa panahon ngayon ang mga bata ay pinapanuod mo lang Ng movies na pambata o di kaya’y kanta na pambata, unti-unti na itong natututo sa mga pinapanuod nila. Hindi sila natututo kapag tinuturuan natin sila na ganito gawin nila o ganyan ang gawin nila.
       Ang mga bata ngayon ay natututong magsalita ng ibang lenggwahi dahil sa mga pinapanuod nila. Kung tinuturuan lang sila na kung ano ito at kung ano iyan, ay Hindi iyan basta-basta nag si-sink in sa utak nila, kailangan nilang manexperience kung ano iyong tinuturo natin sa kanila sa pamamagitan ng panunuod Ng videos o di kaya’y makinig ng pambatang musika. Parang katulad din natin noong mga bata pa tayo, kapag tinuturuan tayo ay hindi iyon basta-basta nag si-sink in sa utak natin nagkakamali pa din tayo dahil kailangan natin ma experience ang lahat ng bagay.
       Ang paglaki ng isang bata ay nakasalalay sa ating mga nakakatanda sa kanila, dahil kung ano iyong na experience niya noong maliit pa siya, paglaki niya ay ganoon din siya. Kung paano siya makibagay sa mga tao, kung paano niya kontrolin ang kaniyang emosyon, at kung paano siya magiging magulang balang araw.
       Ang mga halimbawa upang maging maayos ang paglaki ng isang bata ay mahahasa ang kanyang katalinuhan.   *Ang mga batang binabasahan ng mga stories noong mali-liit pa sila ay magiging interesado din sa pagbabasa ng libro, magiging pursigido sa pag-aaral, at magiging successful balang araw sa paglaki nito.
*Dapat nakikita natin kung anong pinaghinirapan nila hindi iyong kung ano na sila. Kung makikita natin kung ano iyong pinaghinirapan nilang gawin ay gagawin nila ulit iyon dahil nasisiyahan tayo at ganoon din sila.
*Ang pagiging mabuting magulang sa kanila ay nakakatulong sa kanilang pag-aaral ng mabuti, lalong-lalo na kapag nakikita nilang mahal sila ng kanilang mga magulang.
*Mas nakakabuti din kung ang isang ama ang magpapalaki sa kanyang anak dahil ang isang ama ay ginagawa niya ang tama ang pagpapalaki sa kaniyang anak. Ang batang pinapalaki ng maayos sa kaniyang ama ay walang magiging problem sa kaniyang behavior paglaki niya dahil nadedesiplina ito ng maayos.
*Ang pagdesiplina sa sarili ay mas importante pa sa katalinuhan ng isang tao, Ang katalinuhan ng isang tao ay balewala lang kapag wala kang moral at desiplina sa sarili.
*Kung ang isang bata ay naglalaro, hindi ibig sabihin ay nagsasaya siya, kapag ganoon ay nagdevelop pa iyong utak niya.
*Ang pagsasali ng music lesson ay isang paraan din upang mahahasa ang utak ng inyong anak. Nakakabuti din ito para sa mga utak Ng inyong mga anak, kahit hindi na siya magpapatuloy ng music lesson paglaki niya.
*Dapat limitahan ang  pagpapanuod ng telebisyon dahil nakaka apekto ito sa abilidad na ma develop ang mga impoetanteng kakayahan sa buhay.
*Huwag papagurin o lungkutin ang isang bata dahil masisira ang isang bahagi ng utak nito. Halimbawa kapag nag-aaway ang mga magulang dapat hindi sa harap ng bata dahil malulungkot ito. Huwag sigawan o saktan din ang isang bata upang hindi it’s matrauma at hindi na gumagana ng maayos ang utak nito, nagiging makakalimutin ito o di kaya’y palaging wala sa sarili, kapag ganoon ay madadala niya ito sa kaniyang paglaki at maapektuhan na ang kaniyang pag-aaral at ang kaniyang buhay sa hinaharap.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here