Sexual Abuse

Paano masasabi na ito ay isang sexual abuse? Halimbawa ang isang teenager na minomolestya ng kanyang ama o tiyuhin o sinumang nakakatanda sa pamilya, at nagugustuhan ng teenager ang ginagawang ito sa kanya, masasabi pa bang siya’y inaabuso? Oo. Maaaring siya ay hindi pinuwersa subalit ang ginagawang ito sa kanya ay paglabag sa kanyang karapatan at pagyurak sa kanyang dignidad bilang teenager. Kahit gustuhin pa niya ito ng sampung ulit ay pag-abuso pa rin ito sa kanyang murang katawan bilang menor de edad. Minamanipula lamang ang kanyang isipan kaya niya ito nagugustuhan.

Kung ang babae naman na pinilit makipagtalik ng kanyang asawa, isa ba itong pag-abuso? Oo. Isa itong pag-abuso sa karapatan ng isang asawang babae na tumanggi sa pakikipagsex kung ayaw ng kanyang isipan at wala rin sa kondisyon ang kanyang katawan. kahit asawa pa niya ang gustong gumalaw sa kanya ay kailangan pa rin nitong igalang ang kanyang pagpapasya kung nais ba niyang makipagtalik sa sandaling iyon o ayaw niya. Kapag siya ay pinilit o pinuwersa, ito ay maituturing ng isang pag-abusong sekswal at merong batas para rito. Gayundin ang girlfriend kapag pinilit ng kanyang boyfriend na makipagtalik, ito ay masasabing sexual abuse.

Paano kung ang babae ay lasing at nagawang makipagtalik sa isang lalaki, may pag-abuso ba? Oo. Dahil ang babae na nalasing at walang matibay na paninindigan sa kanyang ginagawa habang lasing o wala sa wisyo at siya ay nakipagsex, siya ay naabuso. Dahil wala siya sa malinaw na pag-iisip kung kaya’t mahina ang kanyang utak sa pagdedesisyon ng tama. At ang mga ganitong pagkakataon ay hindi dapat sinasamantala ng isang lalaki.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here