Misyon Ng Mga Kababaihan

Ang lahat ng tao ay may misyon sa buhay. Bawat isa ay may halaga. Kadalasan ay hindi lang isa ang misyon natin. At hangga’t may natitira pa tayong misyon na hindi pa natin nagagampanan ay mananatili tayo rito sa mundo. Halimbawa ay ang mga kababaihan. Noong unang panahon, hindi pa ganoon kalawak ang kaalaman ng mga kababaihan kaya sila ay sunud-sunuran lamang sa kung ano ang iatas sa kanila ng kanilang mga asawang lalaki. Limitado pa ang kaya nilang gawin. Ang tanging misyon na alam nila ay pangalagaan ang kanilang asawa at mga anak. Maging tagapagluto, tagapanahi ng kanilang kasuotan, tagasilbi ng buong pamilya. Mainam naman ito at napakahalaga.

Subalit sa paglipas ng panahon ay unti-unti ng natutunan ng mga kababaihan ang mas marami pang misyon. Bukod sa pagsisilang ng sanggol na kukumpleto sa kanilang pamilya ay marami pa siyang magagawa sa kanyang buhay at sa buhay ng maraming tao. Ang mga gawain na dati ay lalaki lamang ang may kayang gawin, ngayon ay nagagampanan na rin ng isang babae. Maging ang mga trabahong mabibigat. Hindi na magpapahuli ang mga kababaihan pagdating sa lawak ng kaalaman sa halos lahat ng bagay. Halos lahat din ng propesyon ngayon ay napapasok na ng mga babae na dating pinaghaharian ng mga kalalakihan. Piloto, kapitan, pulis, sundalo, welder, doktor, guro at napakarami pang iba.

Sa lahat ng mahihirap na misyong kanyang ginagampanan para sa pamilya at para sa kapwa, ang pinakamahalaga ay ang pagiging ilaw ng tahanan. Pagiging asawa at ina sa kanyang mga anak. Kung malawak ang kaalaman ng isang babae sa kanyang napiling propesyon, dapat na mas higit ang lawak ng kanyang kaalaman sa paggabay sa kanyang mga anak. Misyon niyang mahubog ito na maging isang mabuting tao. Dapat niyang maituro sa kanila ang tamang direksyon sa buhay at kapag ito ay nagawa niya ay daig pa niya ang nanalo sa lotto o nasabitan ng napakaraming medalya. Dahil ang paghuhubog sa kabutihan ng isang tao ay hindi matutumbasan ng kahit na anong materyal na gantimpala sa buhay. Hindi lamang ang mga babaeng may anak, kahit ang isang single woman o babaeng walang kakayahang magkaanak ay may mahalagang misyon na ginagampanan. Ito ay ang maging huwaran sa lahat kung paano maging isang mabuting babae at mabuting tao sa kanyang kapwa lalo na sa mga kabataan na kanyang nakakasalamuha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here