Mga Palatandaan Ng Isang Strong Woman

1.Matibay ang pagdedesisyon.

Ang strong woman ay hindi nagpapatumpik tumpik sa kanyang pagdedesisyon. Kung kinakailangan na siya ay gumawa ng isang pagpapasya, hindi muna agad niya ito bibitawan nang hindi pinag-iisipan. Kapag kumbinsido na siya at desidido ay saka niya pakakawalan ang kanyang pasya at walang sinuman ang basta basta makakabali nito. Meron siyang isang salita.

2.May tiwala sa sarili.

Ang strong woman ay hindi takot na maiwan sa ere. O malagay sa isang alanganing sitwasyon. Sapat ang tiwala niya sa sarili para humarap sa kumplikadong bagay. Wala kang dapat ipag-alala kung siya man ay hindi mo matulungan. May sarili siyang paraan kung paano niya isasalba ang sarili. Alam din niya kung paano paaangatin ang kanyang kakayahan.

3.May malawak na pang-unawa.

Ang strong woman ay may malawak na pang-unawa. Anuman ang maging sitwasyon sa pagitan nyo ay kaya niyang unawain. Kahit dumating na siya sa point na nahihirapan na siyang intindihin ka ay makakahanap pa rin siya ng dahilan para maunawaan niya ang iyong pinagdaraanan.

4.Marunong makibagay.

Ang strong woman ay hindi lamang masusubok sa harap ng mga problema. Alam din niya kung paano makibagay sa lahat. Marunong din siyang makipagsaya. Tatawanan niya ang jokes mo at makikiiyak sa problema mo, pero sa huli ay hindi ka niya iiwan dahil alam niyang siya ang iyong kailangan.

5.May pagpapahalaga sa lahat.

Ang strong woman ay marunong magpahalaga sa lahat ng tao, bagay, hayop at mga pangyayari. Para sa kanya, ang lahat maliit man o malaki ay mayroong halaga sa mundo dahil ito ay nilalang ng Diyos. Humihinga man  o hindi ay may silbi sa mundo.

6.Alam ang kanyang limitasyon.

Ang strong woman ay walang intensyon na lumabis. Hindi niya tipo ang manghimasok sa mga bagay na hindi niya dapat panghimasukan. Tutulong siya sa abot ng kanyang makakaya subalit hindi siya lalampas sa limitasyon ng kanyang pagtulong.

7.Hindi umaasa sa iba.

Kung iiwan mo siya, huwag kang magtawa o malungkot para sa kanya dahil kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi siya ang tipo ng babae na palaasa. Kaya niyang maglagay ng pagkain sa kanyang mesa. Mabubuhay siya sa sarili niyang pamamaraan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here