Paano Binabago Ng Pag-ibig Ang Buhay Ng Isang tao?

Pag-ibig ang dahilan kung bakit nabubuhay ang isang  tao. Pag-ibig din kung minsan ang nagiging sanhi ng kamatayan nito. Napakaraming tao na ang nagsuicide dahil sa kabiguan sa pag-ibig. Kasabay nito ay napakarami ring tao ang nabubuhay ng masaya dahil sa pag-ibig. Paano nga ba nito binabago ang buhay ng isang tao? Narito ang mga halimbawa na maaaring mangyari sa’yo, sa kanya at sa ating lahat.

1.Isang tao na abala sa trabaho. Walang nasa isip kundi paangatin ang kanyang kabuhayan. Maging masagana at makapangyarihan. Sa oras na kumatok ang pag-ibig sa kanyang puso, sa ayaw niya at sa gusto ay may pagbabagong magaganap sa kanyang buhay.Mahahati na ang oras niya at ang kanyang mga plano ay magkakaroon ng ibang direksyon lalo na kapag magkaiba sila ng planong gawin sa buhay. It’s either mahatak niya sa mga nais niyang gawin ang kanyang pag-ibig o siya ang mahatak nito palayo sa orihinal niyang mga plano at pangarap.

2.Isang tao na pumili ng kanyang mamahalin at nag-expect ng isang mala fairytale na ending ng pag-ibig subalit nabigo. Mag-iiba ang pananaw niya sa buhay.Hindi na magiging tulad ng dati kung paano niya tinitingnan ang bawat bagay. Magkakaroon ng takot sa kanyang puso at hindi na gugustuhin na maranasan muli ang pag-ibig para maulit lang din ang kabiguan. Gagawin nitong miserable ang bawat oras dahil ang paniniwala sa pag-ibig ay binitawan na.

3.Isang tao na lugmok sa hindi magandang sitwasyon ng buhay.Walang pakialam sinuman ang tao na ibigay sa kanya ng kapalaran para mahalin dahil wala naman talaga siyang oras para rito. Mas nangingibabaw ang katamaran at kawalan ng gana sa buhay. Subalit sa oras na ang tamang pag-ibig ay dumating sa kanya, dito niya makikita kung gaano kaganda ang bawat umaga. Na kailangan lang niyang kumilos at magsipag para mas higit pa itong mapaganda. Ang pag-ibig ang nakita niyang inspirasyon. Mula sa balon ng kapariwaraan ay iaahon siya nito para makita niya ang ganda ng mundo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here