Ang Modernong Filipina

Kung babalik tayo sa nakaraan sa pamamagitan ng panonood o pagbabasa ng history, makikita at makikilala natin ang mga sinaunang Filipina. Mga Pinay na may mahahabang pananamit at mahinhing pagkilos. Mga babaeng di-makabasag pinggan. Wala pa silang sapat na lakas ng loob noon para sabihin ang lahat ng nilalaman ng kanilang damdamin. Kadalasan sila ay sunud-sunuran sa kanilang mga magulang. Hinahayaan nila ang mga ito na magpasya para sa kanilang buhay kabilang na ang kanilang pag-aasawa. Mas prayoridad noon ang anak na lalaki kaya karaniwan ang babae ay masasabi lamang na taong bahay, ang siyang gumagawa ng mga gawaing bahay at nagsisilbi sa kanilang asawa’t anak. Habang lumilipas ang panahon ay papalawak nang papalwak ang kakayahan at kaisipan ng isang Pinay. Unti-unti ay lumikha sila ng sarili nilang pangalan sa iba’t-ibang larangan at nagkaroon din sila ng malaking kapakinabangan sa panahon ng giyera at pagtatanggol sa bayan.

Sa kasalukuyan, mas higit na nating kilala ang Pinay bilang modernong Filipina. Hindi na sila pambahay lang. Marami na silang alam gawin. Hindi na sila kayang diktahan maging ng sarili man nilang mga magulang. Bagamat ang kanilang paggalang at pagmamahal ay hindi nawawala para sa mga ito, ay nabibigyan na sila ng karapatan na masunod ang sarili nilang kagustuhan, mula sa kursong kanilang pinapangarap, pagpili ng trabaho, kaibigan at mapapangasawa. Ang modernong Filipina ay napatunayan na ang kakayahan sa iba’t-ibang larangan. Maging sa pamumuno sa bansa. Hindi na sila nagpapahuli, nagpapaapi at nagpapaapekto sa mga tao na walang tiwala sa kanilang katangian at mga adhikain. Kaya na nilang protektahan ang kanilang sarili at mga mahal sa buhay sa paraan na nalalaman nila. Ang modernong Filipina, maipagmamalaki natin kahit saan pa makarating. Ang mga kakayahan at katangian nila ay hindi matatawaran. Kaya kung ikaw ay isa sa kanila, patunayan mo na ikaw ay katangi-tangi at tunay na maipagmamalaki ng iyong bayan at lahi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here