Ang mabilisang paggamot ng mga burns

Maraming magkakaibang dahilan ng serious burns sa mga bata, kabilang na ang sunburn, hot water o di kaya’y ibang mainit na liquid, at pwede ding dahils sa apoy, electrical contact, o chemicals. Ang lahat ng mga ito ay pwedeng magiging sanhi ng permanent injury.

Ang una mong gagawin kapag napapaso ang isang bata ay ibabad ito sa malamig na tubig, huwag magdadalawang isip na ibabad sa malamig na tubig ang parti na napapaso, huwag gumagamit ng ice kapag may napapaso, dahil mas pinapatagal nito ang paghlom ng sugat nito. At saka huwag hagurin ang napapasong parti ng katawan ng isang bata dahil mas pinapalala nito ang sakit na nararamdaman nito.

Pwede ring kumuha ng malinis na tela at ibabad sa malamig na tubig at palamigin ang napapasong bahagi ng katawan ng bata. Nngunit kapag ang injured area ay hindi naman matatakapan ng tela ay hayaan nalang itong mababad sa malamig na tubig.

Huwag lagyan ng butter, grease o di kaya’y powder sa napapasong bahagi ng katawan ng bata, dahil mas pinapalala pa nito ang injury ng bata, hindi totoo ang mga paniniwala ng mga tao ang home remedies nila dahil hindi nila alam kung ano ang mga sangkap ng mga bagay na ginagamit nila upang ilagay sa injured area ng bata. At isa pa kapag bata ang napapaso ay iwasang gawin iyong natutunan niyong home remedies mula sa matatada. Kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, ay lumapit ka kaagad sa doctor upang mabigyan ka ng advice kung anong dapat mong gawin kung hindi man naging malubha ang kalagayan ng bata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here