Bakit ba nari-rape ang ating mga anak

Tayong mga magulang ay may mga anak na babae, mapa bata man o teenagers, nasa sa ating mga magulang na iyon kung paano iingatan ang ating mga anak na babae.

Kung maliliit pa ang ating mga anak, kung ilang buwan o ilang taon pa lang sila, kung gusto talaga natin silang ingatan, kung may gagawin man tayo sa labas ng ating bahay o medyo malayo sa ating bahay, halimbawa’y nag iigib ng tubig, alam nating mahihirapan tayo sa pagdadala ng iniigib na tubig saka ang bata. Maghanap tayo ng maliit na igiban ng tubig na kasya lang na gamitin mo sa isang araw. Kung may iba kang mga anak, isama mo sila at magpatulong na mag-igib ng tubig. Huwag silang hayaang mawala sa paningin mo kung malayo kayo sa bahay niyo upang hindi sila mapagtripan nino man.

Kahit magwawalis ka sa labas ng bahay niyo ay dapat nakikita mo lang ang anak mo, ilagay mo siya kung saan makikita mo siya habang ikaw ay nagwawalis.

Kung gusto talaga nating ingatan ang mga anak natin ay huwag natin silang utusan na bumili mag-isa, dahil hindi natin alam kung ano ang iniisip ng mga kapitbahay nating mga addicts. May mga paa naman tayong mga magulang, kaya kung maari samahan silang bumili sa labas upang maiwasan kung ano ang sakunang naghihintay sa kanila sa labas.

Kaya nari-rape ang mga kabataaan ngayon dahil inutusan natin silang bumili sa labas, eh hindi natin alam kung kailan dumating ang disgrasya. Kaya upang maiwasan ang ganitong sakuna para sa ating mga anak, iiwas natin sila. Tayo ang gumawa sa mga iniutos natin sa kanila upang hindi sila madisgrasya. Hindi iyong dahil may anak ka ng pwedeng utusan, ay tatamad-tamad ka ng gumawa ng mga gawain, dapat ikaw naman talaga ang gumawa.

Karamihan sa mga naging rape victims ngayon ay iyong mga batang inutusang bumili sa tindahan tapos hindi na bumabalik, iyon pala ay tinangay na ng kung sino man at dinala sa tahimik na lugar at doon ginawa Ang karumal-dumal na gawain. Mas maigi iyong nag-iingat ka kaysa magsisisi sa bandang huli.

Nasa sa atin iyon kung paano iingatan ang ating mga anak na babae kaya bago mahuli ang lahat ay gawin natin ang tama para sa ating mga anak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here