In a relationship with a bisexual

Hindi lahat ngunit may mga babaeng nakakaranas na makipag relasyon sa isang bisexual. Iyong iba ay nagkaanak pa nga, ngunit kung alam lang ng babae na ganoon kahirap ang sitwasyong haharapin niya kasama ng anak niya. Sana’y hindi nalang niya tinuloy ang pakikipag relasyon sa isang bisexual, dahil naging katawa-tawa siya sa mga mata ng tao at naging kawawa ang kanyang anak. Nadala siya sa maling pagmamahal na nararamdaman niya para sa ama ng anak niya, akala niya ay mababago niya Ito kasama ng anak nila ngunit malaking pagkakamali ang lahat dahil nadadamay pa ang bata sa masalimuot niyang sitwasyong kanyang sinuong ngayon, dahil kinakantiyawan ang bata ng mga nakakaalam na bisexual ang kanyang ama at masakit iyon para sa mosmos na isipan ng bata at kapag lumaki na ito’y mahihiya na Ito sa mga tao.

May mga babae din na hindi nila alam na bisexual ang naging karelasyon niya, mas lalong hindi niya alam na pinagtatawanan na siya ng mga taong nakakakilala nito. Ang masaklap pa  hindi niya alam na nakipag sex din ito sa kapwa nito lalaki na pwedeng makakuha Ito ng sakit na HIV, at ganoon na din siya dahil hindi niya alam na ganoon nga ang kanyang minamahal. Kaya marami ngayon ang nagkakasakit ng HIV dahil nahahawaan iyong mga babae sa mga boyfriend’s nilang bisexual.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here