Maagang namatay ang asawa

Paano bubuhayin ng isang ina ang kanyang anim na anak na puro maliliit pa lang?

Kayo ba’y nakaranas ng ganito na maiwan mag-isa kasama ang anim na anak dahil maagang namatay ang iyong asawa?

Kaya niyo bang itaguyod ang anim na anak na puro maliliit pa?

May mga asawang maagang naiwang mag-alaga mag-isa sa kanilang mga anak dahil namatay ang kanilang mga asawa, subalit bilang isang ina ay ginagawa niya lahat upang mapakain at mabuhay ng maayos ang kanyang mga anak. Wala ng panahon para sa kanyang sarili dahil sa kanyang mga anak, mas iniisip niya ang kanyang mga anak kaysa sa kanyang sarili.

Kaya kayong mga anak na may mga magulang na ganito ay dapat niyo silang itreasure dahil kung gusto niya kayong ipamimigay ay ginawa na niya iyon, pero mas nanaig ang pagmamahal niya sa inyo bilang isang ina.

Walang taong perpekto, pero hindi niyo siya dapat sinasagot-sagot ng ganoon-ganoon lang dahil isa siyang dakilang Ina na handang isakripisyo ang sarili para sa inyo. Oo nga at responsibilidad niya bilang magulang ang pagpapalaki sa inyo ngunit isipin niyo kung gaano kahirap ang mag-alaga ng anim na anak at papakainin pa kayong lahat. Hindi siya masyadong mahihirapan kung isa lang ang kanyang anak, subalit kung marami kayo ay masyado ng mahirap para sa kanya iyon.

Kaya tayong mga anak kahit ano pa ang ugali ng ating Ina na solong nagtaguyod sa atin na dapat natin itong intindihin. Huwag makinig sa mga tao dahil wala silang maitutulong sa inyo kundi puro salita lang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here