Ang yaya at ang alaga nito

Bakit naging close ng mga bata ang isang yaya at alaga nito?

Simple lang dahil kapag maliit pa ang isang bata, mga 1year pataas ay naghahanap pa Ito ng kalinga sa isang ina. Ngunit hindi nito iyon makikita kapag ang kanyang mga magulang ay laging nag-aaway. Naghahanap siya ng pagmamahal mula sa kanyang ina,dahil lagi nalang nag-aaway ang kanyang mga magulang, nagsisigawan sa harap ng bata kaya ang bata ay iyak lang ng iyak dahil sa takot, hindi nito alam kung ano ang gagawin. Gusto sana nitong magpakarga sa kanyang ina subalit dahil galit ang kanyang ina kaya hindi na nito pinapansin ang kanyang baby.

Sa ganitong sitwasyon napapalapit ang loob ng baby sa kanyang Yaya. Dahil sa tuwing umiiyak ang isang baby ay nagpapakarga Ito agad sa kanyang ina. Kaya imbes na ang kanyang ina Ang magkakarga ang yaya nalang niya. Ngunit kapag lagi itong nangyayari ay maaalala Ito ng baby hanggang sa paglaki niya. Oo nga at sinuswelduhan lang ang isang yaya ngunit naalala ito ng mga babies kung sino ang nag aalaga sa kanila.

Maraming nangyayaring ganito sa mga Muslim countries, laging nag-aaway ang mga mag-asawa doon at hindi pinapansin ang mga batang umiiyak sa harap nila. Kaya ang baby ay sa katulong nila lumalapit, hanggang sa ituring ng bata ang isang katulong na parang ina nito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here