5 Paraan para mapanatiling malusog ang isip

Kung nais mong maging makapag-isip ng maganda, kailangan ay mayroon ka ring malusog na pangangatawan upang mapanatiling malusog ang iyong kaisipan kaya heto ang 10 Paraan para mapanatiling malusog ang isip.

Una, magkaroon ng sapat na tulog. Karaniwan, walong oras ang kailangan na maging tulog natin. Kaya nga kapag bumaba rito ang tulog natin ay parang wala tayo lagi sa mood o kaya naman ay iritado tayo. Ang dahilan nito, sa pamamagitan kasi ng pagtulog ay tinutulungan nitong maging maayos ang kemikal na napupunta sa ating utak para makapagbigay ng impormasyon. Kung kulang lagi ang tulog natin ay di atin magagawang makapag-isip ng tama kaya madalas, makakaramdam tayo ng galit.

Pangalawa, kumain ng masusustansiyang pagkain. Prutas at gulay ang pangunahing makapagbibigay sustansiya sa ating utak at katawan. Kaya lang, kailangan din natin ng mga pagkaing makapagbibigay lakas gaya ng kanin, manok, baboy at isda, kabilang na rin ang mga lamang dagat. Iwasan ang madalas na pagkakape dahil mayroon itong maraming caffeine na nagbibigay sa’yo ng sobrang nerbiyos.

Pangatlo, iwasan ang pag-inom ng alak at labis na paninigarilyo. Malaki ang epekto ng mga ito sa kaisipan ng tao. Kung sobra-sobra ang iyong pag-inom ay makakaramdam ka ng depresyon. Kung ikaw naman ay naninigarilyo, lagi kang makakaramdam ng pagkairita at kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, marami ka pang makikitang di nakikita ng ordnaryong mata sapagkat maaari kang magkaroon ng sakit sa pag-iisip gaya ng schizophrenia.

Pang-apat, magpaaraw. Kailangan mong gawin ito para naman magkaroon ng sapat na vitamin D ang iyong pangangatawan para gumanda lagi ang iyong mood. Makabubuting habang nagpapaaraw ka ay nag-eehersisyo ka na rin para mapanatili mong malusog ang iyong pangangatawan.

Panlima, makipagkomunikasyon. Mahalaga iyong nasasabi mo sa ibang tao ang iyong mga gusto kaya maging open ka sa’yong pamilya at mga kaibigan kung ano nga ba talaga ang iyong nararamdaman. Kung may sakit kang nararamdaman mula sa’yong pagkabigo, makabubuting ibahagi mo ito sa’yong kapamilya at mga kaibigan para mapayuhan ka nila ng dapat mong gawin. Kung sosolohin mo lang kasi ang problema, maaaring makaisip kang gumawa ng masama tulad ng pagsu-suicide.

O, sana naman ay magawa mo ang mga ito dahil importante talagang maging malusog palagi ang iyong isip.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here