Mga di dapat gawin pagkatapos kumain

Tuwing matatapos tayong kumain ng meal,  may mga bagay tayong nakakasanayang gawin tulad ng  pagkain ng prutas, paglalakad, pag-inom ng malamig na tubig, pagtulog, paninigarilyo at pagligo. Yung akala natin ay okay lang. Ang hindi natin alam ay meron pala itong hindi magandang naidudulot sa ating katawan at kalusugan. Narito at isa-isahin natin ang hindi magandang epekto nito.

1.Pag-inom ng malamig na tubig

Ang pag-inom ng malamig na tubig matapos kumain ay nakakahadlang sa maayos na pagdigest ng ating kinaing meal. Pinagkukumpol kumpol nito ang mga pagkain na ipinasok natin sa ating katawan. Dahilan para makaranas din tayo ng constipation.

2.Pagkain ng prutas

Ang pagkain ng prutas right after meal ay nagiging dahilan ng heartburn, indigestion at flatulence.

3.Pagtulog

Talaga namang napakasarap matulog kapag tayo ay nabusog na. Kaya karamihan sa atin ay inaantok at umiidlip pagkatapos kumain. Pero hindi ito makakabuti sa ating katawan dahil ang habbit na ito ay magiging sanhi ng bloating. Kaya hangga’t maaari ay maghanap tayo ng ibang gagawin upang hindi antukin.

4.Paninigarilyo

Isa ito sa pinakamahalagang malaman lalo na ng mga smokers. Na ang paninigarilyo matapos kumain ng meal ay hindi magandang habbit. Kahit isa lamang ang sindihan mo ito ay katumbas na ng sampung sigarilyo.

5.Pagligo

Ang pagligo naman pagkatapos kumain ay nagpapa-increase ng pagdaloy ng dugo sa iba’t-ibang bahagi ng katawan maliban sa ating stomach kaya ito ay nagiging sanhi ng indigestion at digestive problems.

6.Paglalakad

Marami rin sa atin ang nakaugalian na ang paglalakad matapos kumain upang bumaba daw agad ang kinain. Pero ang hindi natin alam kung agad-agad natin itong gagawin ito ay magreresulta ng acid reflux at indigestion.

An lahat ng nabanggit ay pwede naman nating gawin kung magpapalipas muna tayo ng oras at least 30 minutes matapos tayong kumain ng meal nang sa gayon ay maiwasan natin ang hindi mabuting epekto nito sa ating kalusugan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here