Online Horoscope ni Maestro Honorio Ong Disyembre 26, 2019

PARA SA MAY KAARAWAN NGAYON,  Disyembre 26, 2019,  Huwebes –  Katuparan ng mga pangarap ang kahulugan ng araw na ito at ito rin ang kahulugan ng susunod na taong 2020. Kaya mangarap ka lang ng mangarap at ang pangarap mo ay tiyak na matutupad. Mapalad na kulay ang maroon. Masuwerteng numero 7, 22, 26,  35, 39, 41.

ARIES  (Marso 21 – April 19) Ngayong halos maubos na ang pera mo sa nakarang araw ng pasko, hindi ka dapat malungkot. Dahil ibabalik ng langit ng doble-doble pa sa isang kisap-mata, ang lahat ng iyong nagastos. Mapalad na kulay ang yellow. Masuwerteng numero 6, 17, 25, 29, 42, 45.

TAURUS – (April 20 – Mayo 20)  Dahil nagpakita ka ng labis na kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa nitong nakaraang kapaskuhan, binuksan ang pintuan ng grasya ng langit para sa iyo. Darating na sa 2020 ang mas maraming biyaya at mga pagpapala hindi lamang sa iyo kundi sa buong pamilya. Mapalad na kulay ang lilac. Masuwerteng numero 1, 16, 25, 34, 38, 43.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21)  Makisakay ka sa agos ng buhay ngayon, mahirap mayaman nagsasaya ang lahat. Isa isantabi mo muna ang pagiging seryoso at makibahagi ka sa mga pagsasaya. Tandaan mong ang taong masayahin ang siyang inaasintang dapuan ngs uwerte at magagandang kapalaran. Mapalad ang kulay na pink.  Masuwerteng numero 4, 17, 22, 37, 40, 43

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22) Hindi ka dapat magpabago-bago ng isip. Kung ano ang nasabi mo na, wag mong babaguhin pa. Kinikilala ka at hinahangaan sa pagkakaroon ng paninindigan. At habang nananindigan ka patuloy na darating sa iyo ang suwerte at magagandang kapalaran.  Mapalad ang kulay ang blue. Masuwerteng numero  6, 12, 18, 32, 33, 42.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22) Nasa mataas na level ngayon ang pagiging positibo mo. Kung anuman ang iyong isipin at hilingin, tiyak na magkakatotoo. Humiling ka na ngayon at ito ay  ipagkakaloob sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang emerald green. Masuwerteng numero 3, 18,  27, 29, 34, 45.

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 22) Mayaman ang iyong kaisipan kaya ikaw ay isang malikhain at may masining na abilidad. Gamitin mo ang lahat ng ito sa dalawang bagay lamang, paglilingkod sa kapwa at sa mga nangangailangan at pagpapayaman. Wag kang tumanggi, dahil iyan ang inaatas sa iyo ng iyong kapalaran. Mapalad na kulay ang red.  Masuwerteng numero 5, 18,  23, 32, 37, 44.

LIBRA (Setyemrbe 23 – Oktubre 23)  Walang dahilan kung bakit hindi ka yayaman. Dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay, lagi ka pa ring paulit-ulit na susuwertehin at ang mga suwerteng darating sa iyo tulad ng nasabi na ay patungo sa tiyak na pagyaman. Mapalad na kulay ang magenta. Masuwerteng numero  4, 19, 28, 31, 37, 40.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 21) Mamili kang mabuti ng mga taong dapat na samahan. Lalapitan ka ng mga hindi gaanong kagandahang kapalaran kapag nakadikit ka sa mga taong traydor at mapagkunwari. Lalapitan ka naman ng suwerte at magagandang kapalaran kapag ang lagi mong kasama ay ang mga taong masayahin at may positibong kaisipan. Mapalad na kulay ang violet.  Masuwerteng numero 3, 12, 24, 29, 34, 45.

SAGITTARIUS (Nobyembre 22 – Disyembre 21) Marami kang naregaluhan nitong nakaraang araw ng pasko at kahit ngayong araw na ito may mga pahabaol ka pang regalo. Pero may nakalimutan kang regaluhan, ang sarili mo. Regaluhan mo ang sarili mo, upang matuwa at magalak ang langit. Kapag niregaluhan mo ang sarili mo, mas maraming biyaya at pagpapala ang iyong matatanggap. Mapalad a ang kulay apple green. Masuwerteng numero  3, 9, 27, 33, 39, 42.

CAPRICORN – (Disyembre 22 – Enero 19) May higit na mas mahalaga sa mga regalong natanggap mo at naipamahagi mo ngayong pasko. Tama ang iniisip mo, mas mahalaga pa rin at higit na nagpapaligaya ang mas mahabang oras kapiling ang iyong pamilya at iba pang mga mahal mo sa buhay. Mapalad ang kulay na orange.  Masuwerteng numero 5, 15, 25, 29, 31, 44.

AQUARIUS – (Enero 20 – Pebrero 18) Ngayon mo masusubukan ang iyong mga kaibigan. Kung sino ang hindi ka sasamahan sa mga hamon ng iyong kapalaran layuan mo na sila at ituring mong mga pabigat lang sa buhay. Mapalad ang kulay na silver. Masuwerteng numero  2, 7, 27, 32, 36, 44.    

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) Kapag nagkaroon ka ng mabigat na problema ngayon. Lihim kang magpasalamat dahil kailangang mapagdaanan mo ito at pagkatapos ay darapo sa iyo ang isang napakalaking buenas. Mapalad na kulay ang tangerine. Masuwerteng numero  4,  19,  28, 34, 36, 44.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here