PUGOT NA MADRE

23 years na ang nakakaraan ngunit hindi pa rin mabura sa isipan ko ang naging karanasan ko noong mag-retreat ang section ng St. Francis sa Tagaytay. Catholic School ang pinapasukan ko ng mag-highschool ako kaya naman requires ang pagre-retreat.

    Nagsusulat ako sa kuwartong inokupa namin ng kaklase kong si Nicole nang maramdaman ko na mayroong umiihip sa batok ko. Kahit hindi ako lumingon. Alam kong si Nicole ang may gawa noon. Ayaw ko sana siyang pansinin dahil alam ko naman na may pagka-KSP siya ngunit parang ayaw niyang tumigil sa kanyang ginagawa at nararamdaman ko rin na painit na nang painit ang pag-ihip niya sa aking batok kaya naman kaysa sitahin ko siya, inilugay ko na lang ang buhok ko para tantanan na niya ako.

    Tiyak kong kapag nilingon ko si Nicole ay hahagalpak lang siya nang tawa dahil nagawa nitong bulabugin ang kanyang imahinasyon. Ah, hindi niya gustong bigyan ito ng ganoong kasiyahan kaya minabuti na lamang niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Maya-maya naman ay nararamdaman ko ang kamay niya na humahaplos sa aking buhok.

    Malalim at marahas na buntunghininga ang aking pinawalan. Para kasing hindi siya nito tatantanan hangga’t hindi siya lumilingon kaya naman nagpasya na akong harapin siya. Nakahanda na sana ang mga katagang ‘nakakairita ka na’ pero hindi niya nagawang ibulalas iyon. Paano ba naman kasi, walang Nicole na nakatayo sa kanyang likuran o nakaupo sa kama para buwisitin siya. Ang kaklase niyang si Nicole dahil himbing itong natutulog.

    Madaling araw na kasi noon. Naisipan lang niyang bumangon para magsulat. Bigla tuloy niyang naalala ang sinabi ni Sister Flora na magdasal muna siya bago matulog.

    Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla dahil bumalikwas nang bangon si Nicole.

    Gusto sana niyang ikuwento rito na nangyari kanina pero bigla itong humagulgol kaya naman agad niya itong nilapitan. Ang una kasi niyang naisip ay binabangungot ito. “Nicole…”

    Pero, hindi na niya ito nalapitan. Paano ba naman kasi, matalim na matalim ang tingin nito sa kanya na para bang nagagalit. Hindi pa niya ito natatanong kung ano ang nagawa niyang kasalanan dito, bigla na naman itong umiyak. At sa pagluha nito ay nakita niyang dugo ang umaagos sa mga mata nito.

    “Tulungan mo ako,” paulit-ulit nitong sabi sa kanya.

    Pakiramdam niya ay may malaking kamay na lumapirot sa kanyang puso dahil isang bahagi ng utak niya na hindi iyon boses ni Nicole.

    Gusto sana niyang magtanong rito pero hindi niya magawa. Maaari kasing mas mapahamak lamang si Nicole na alam niyang sinaniban nito kaya naman ang ginawa niya ay tumili siya ng tumili at nais niyang matululungan sila ng kanyang mga guro at kaklase kaya naman naisip niyang lumabas sa silid na iyon para humingi ng tulong. Ngunit, alam niyang kailangan muna niyang tulungan si Nicole kaya naman nagdasal siya, nawalan na ng malay si Nicole na  puro dugo na ang mga mata. Doon ko na naisip na tumawag ng tulong. Nanggilalas lang ako nang pagbukas ako ng pintuan ay nandoon ang aking mga kaklase at ilang guro na labis na nag-aalala sa kanila.

    Isang kaklase raw kasi nila ang nakakita na mayroong pugot na madre na tumagos sa pintuan ng kuwartong kanilang inuokupa. Tapos ay narinig pa ang kanyang pagtili niya.

    Nang maalala niya si Nicole ay agad niya itong tinakbo. Hiling niya ay okay na ito. Ngunit hindi pa rin ito nagkakamalay kaya inulit-ulit nila ang pagyugyog rito. Ang mga guro at madre nilang kasama ay biglang nagdasal para sa kaligtasan ni Nicole hanggang sa dumilat na ito.

    “Anong nangyari?” nagtataka pang tanong nito.

    Ikinuwento niya ang nangyari.

    Doon humingi ng tawad sa kanila si Sister Flora dahil ibinigay sa kanila ang kuwarto na ‘yon. Hindi daw kasi nito akalain na hanggang sa kasalukuyan ay nagpaparamdam pa sa silid na iyon si Sister Amelia na hinalay at piñatay dalawang dekada na ngayon ang nakararaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here